Jakie są warunki odbioru technicznego zamontowanego ogrodzenia?

Dokładny opis warunków odbioru technicznego jest opisany w Ogólnych Warunkach
Sprzedaży w podpunkcie IV – Ważne Informacje (do pobrania na stronie www). Odbiór
dokonywany jest po całościowym zakończeniu prac montażowych i po dokładnym
sprawdzeniu z Klientem wszystkich elementów frontu.

Komentowanie jest wyłączone.